dijous, 14 d’octubre del 2021

08 Via Verda


RECORDEU FER EL DOSSIER AMB LES SEGÜENTS PREGUNTES:
1.- Busca en una enciclopèdia o a internet a quina alçada es troben els pobles de Benifallet i Xerta i acaba d’omplir la taula anterior. Després, en un full quadriculat, dibuixa el perfil de l’itinerari que hem seguit.

2.- Quan es va aprovar el projecte de la via de la Val de Zafán?

3.- Quan va començar a funcionar? 

4.- Des de quin lloc a quin altre va funcionar?

5.- Quants anys va estar en funcionament?
 
6.- Quants quilòmetres hem fet?
 
7.- I per dintre de túnels, quants n’hem fet?
 
8.- Per quants túnels hem passat?
 
9.- Per quants pobles hem passat?
 
10.- Explica què és una via verda.
 
11.- Fes una valoració de la sortida (què t’ha agradat i que no, què canviaries...)

(*) Els qui no feu la sortida heu de respondre les mateixes preguntes que els vostres companys tret de la darrera, la pregunta 11.

Data límit: 21/10/21 

dilluns, 14 de juny del 2021

Activitats de recuperació d'educació física -juny 2021)

L'examen es farà el proper DIVENDRES 18 de juny a les 8:30

Per a la recuperació es tindrà en compte:
  1. Dossier (50 %)
  2. Examen (50 %)
 1.- Dossier: 
  • Has de presentar un dossier amb els  30 jocs i activitats físiques realitzades durant el curs. 
  • Per recordar aquests jocs pots consultar, a partir del setembre de 2020, el bloc: http://bpubill.blogspot.com/ 
  • Per a presentar-lo segueix el model i els criteris de presentació de dossiers que tenim a l’institut. 
  • Recorda que NO hi pot haver cap joc copiat d’internet. Si se’n presenta algun de copiat no es tindrà en compte a l’avaluació.
2.-  Examen (sortirà d'aquestes preguntes):
 
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?

2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?

3.- Explica quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica? Posa 2 exemples de cada.

4.- a) Enumera, explica i descriu un plantejament d’escalfament que contingui 4 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport -m'has de dir a quin esport-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.

5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general? Explica-ho i posa exemples.

6.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l –el dibuix l’has de fer tu, NO pot estar copiat d’internet-.

7.- Explica detalladament com hem fet els partits amb la indiaca (material, regles, puntuació...).

8.- Explica detalladament com hem jugat al beisbol. 
 
9.- Explica com es juga als ouets, a les birles i a les 7 pedres.