Criteris Avaluar

Els criteris aprovats pel departament d'educació física per aquest curs 2016/17 són els següents:
 • 30 % Presentació de les fitxes amb l'explicació dels jocs i activitats físiques ja sigui en paper o a través del bloc d'educació física (*)
 • 10 % Elaboració i presentació de projectes puntuals (dossier Via Verda, Jocs cantats, construcció de jocs o joguines...)
 • 10 % Direcció i execució de l’escalfament
 • 30 % Observació diària del treball de classe
 • 20 % Actitud (inclou hàbits higiènics i dutxa o canvi de samarreta)
(*) La participació activa al bloc d’educació física, explicant correctament un mínim del 75 % dels jocs, esports o activitats dutes a terme, i proposant variacions o altres activitats, opinant, facilitant enllaços d’interès... permetrà a l'alumnat estalviar-se la presentació del dossier del trimestre.

Molt important: Per aplicar els percentatges cal haver presentat el dossier del trimestre o haver fet el bloc i haver participat de forma activa a les classes. És doncs requisit indispensable per aprovar la matèria presentar les explicacions dels jocs o bé el dossier de jocs a finals de trimestre.
Criteris per superar el curs
 • Aprovar 2 de les 3 avaluacions, sempre i quan l’avaluació suspesa no sigui la tercera amb una nota inferior a 4 i la mitjana surti aprovada
Recuperació dels trimestres suspesos:
 • Presentació del dossier del trimestre amb un mínim del 75 % d’activitats realitzades i una prova escrita del temes desenvolupats durant el trimestre.
Prova de recuperació de tot el curs (setembre):
 • Presentació del dossier del curs (20%)
 • Prova de conceptes del curs (80%).
Prova per millorar nota:
 • La prova per millorar nota serà conceptual i dels tres trimestres.
 • A més, s'haurà de presentar el dossier amb el recull de tots els jocs, esports i activitats físiques realitzades durant el curs.