divendres, 12 de juny del 2020

Activitats de recuperació extraordinària d'Educació física -juny 2020-

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Data límit a les 12:00 del DIVENDRES 19 de juny.

Per a la recuperació es tindrà en compte:
 1. Dossier 1r trimestre (20 %)
 2. Qüestionari (80 %)
 1.- Dossier 1r trimestre: 
 • Has de presentar un dossier amb els 16 jocs i activitats físiques realitzades durant el 1r trimestre. 
 • Per recordar aquests jocs pots consultar, a partir del setembre de 2019, el bloc: http://bpubill.blogspot.com/ 
 • Per a presentar-lo segueix el model i els criteris de presentació de dossiers que tenim a l’institut però, en comptes d’enquadernar-lo, envia-me’l per correu electrònic. 
 • Recorda que NO hi pot haver cap joc copiat d’internet. Si se’n presenta algun de copiat no es tindrà en compte a l’avaluació.
2.-  Qüestionari:
 • Còpia les preguntes següents i contesta-les àmpliament.
 • Recorda que NO hi pot haver cap text copiat literalment d'internet o de qualsevol altre lloc. La informació l'has d'elaborar i redactar amb les teves paraules.
 • Envia'm aquest qüestionari al meu correu electrònic
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?

2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?

3.- Explica quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica? Posa 2 exemples de cada.

4.- a) Enumera, explica i descriu un plantejament d’escalfament que contingui 4 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport -m'has de dir a quin esport-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.

5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general? Explica-ho i posa exemples.

6.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l –el dibuix l’has de fer tu, NO pot estar copiat d’internet-.

7.- Explica detalladament com hem fet els partits amb la indiaca (material, regles, puntuació...).

8.- Explica detalladament com hem jugat al touchball.

dilluns, 1 de juny del 2020

Projectes pel confinament -setmana de d'1 al 7 de juny- (7): Els jocs en temps dels romans

Intenció
Conèixer la varietat de jocs que es practicaven fa 2000 anys.

Context
Aquestes darreres setmanes ja hem comentat com la romanització va afectar tots els àmbits de la nostra vida, inclosa la manera de distreure'ns, jugar i competir.
Cartell d'Hugo Prades (2014) editat pel Departament d'Ensenyament
en motiu de les XVI Jornada d'Aprenentatge Actiu

Proposta
Et proposo un repte: Sabries dir quants jocs, joguines, diversions i entremaliadures hi ha representades en aquest cartell? Classifica'ls (per jocs, joguines, diversions i entremaliadures).

QUÈ HAURÀS D’ENVIAR?
 • Una taula on aparegui la classificació.
 • De tots els jocs, joguines, diversions... digues quins no coneixes o no has jugat mai.
 • Recorda: Envieu TOT en un fitxer adjunt al mateix correu –NO en google docs!-
A QUI HO HAS D’ENVIAR? 

DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ 
 • La presentació dins del termini establert
 • Que la taula estigui ben feta i tingui el màxim nombre de jocs
Pots trobar informació, entre d’altres, en aquest enllaç: 
 •  http://jocshistoria.blogspot.com/p/roma_7.html
Termini de presentació DIUMENGE 7 de juny a les 20:00

Taulers destacats de l'alquerc

Agnès Grau
Aquests són alguns dels millors taulers d'alquerc que heu fet. Felicitats!
 Noa Mohedano
 Lluís FarréEloi Llecha
   Montsant Galceran
 Ivet Franch