Dossier

COM PRESENTAREM ELS TREBALLS?

PORTADA:
 • al marge superior esquerra hi posarà: Institut de Flix
 • al mig, centrat, amb lletres grans, el títol del treball
 • al marge inferior dret:
  • Nom i cognoms de l'alumne/a
  • Nom i cognoms del professor (Biel Pubill Soler)
  • Curs
  • Data


ÍNDEX (on consti el número de pàgina)

COS DEL TREBALL.

 • numerar cada apartat

BIBLIOGRAFIA o ENLLAÇOS (si correspon).

FULL EN BLANC de contraportada.

A tenir en compte:

 • El tipus i cos de lletra dels treballs serà ARIAL 12.
 • Cal deixar, entre les ratlles del text principal, un interlineat d’un espai i mig.
 • Paginar o numerar les pàgines correlativament. És recomanable escriure la numeració centrada a la part inferior de la pàgina.
 • Després de fer el text recordeu, sempre, passar el corrector.
 • Cal respectar els marges:
  • 3 cm a l’ esquerra
  • 2,5 cm a la dreta
  • 3 cm tant a dalt com a baix
En cap cas s’acceptarà un treball que no vagi enquadernat o grapat.