Criteris Avaluar

Els criteris aprovats pel departament d'educació física per aquest curs 2023/24 es podran consultar properament a la web de l'institut. Es tindrà en compte:
  • Presentació de les fitxes amb l'explicació dels jocs i activitats físiques ja sigui en paper o a través del bloc d'educació física (*)
  • Proves escrites i/o presentació de projectes puntuals (dossier Via Verda, construcció de jocs o joguines, projecte brinquedos...)
  • Direcció i execució de l’escalfament
  • Observació diària de la pràctica
  • Actitud (comportament, col·laboració, participació, empatia amb els companys/es, respecte...)
(*) La participació activa al bloc d’educació física, explicant correctament un mínim del 75 % dels jocs, esports o activitats dutes a terme, i proposant variacions o altres activitats, opinant, facilitant enllaços d’interès... permetrà a l'alumnat estalviar-se la presentació del dossier del trimestre.
 
La rúbrica per a corregir el dossier tindrà en compte:

ASPECTES FORMALS

 

SI

MIG

POC

NO

1

Té una portada correcta

 

 

 

 

2

Inclou índex

 

 

 

 

3

Està ordenat (numeració, dividit en apartats...)

 

 

 

 

4

La presentació és bona (marges, net,...)

 

 

 

 

5

Respecta el termini de lliurament

 

 

 

 

COS DEL TREBALL

 

Tot

75%

50%

<25%

6

Presenta tots els jocs, esports o activitats

 

 

 

 

 

SI

MIG

POC

NO

7

Les fitxes estan ben explicades

 

 

 

 

8

Les fitxes estan acompanyades d’il·lustracions

 

 

 

 

9

Inclou  fitxes, fotocòpies... lliurades a classe

 

 

 

 

Faltes

-10

10-20

20-30

+30

10

Correcció ortogràfica

 

 

 

 

Criteris per superar el curs
  • S'aprova el curs si la mitjana dels tres trimestres surt aprovada
Recuperació dels trimestres suspesos:
  • Després de cada trimestre hi haurà una recuperació que consistirà en una prova escrita i la presentació del dossier del trimestre on hi ha d'haver un mínim del 80 % d’activitats realitzades.
Prova de recuperació de tot el curs (juny):
  • Presentació del dossier del curs
  • Prova de conceptes del curs