divendres, 12 de juny del 2020

Activitats de recuperació extraordinària d'Educació física -juny 2020-

ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ

Data límit a les 12:00 del DIVENDRES 19 de juny.

Per a la recuperació es tindrà en compte:
  1. Dossier 1r trimestre (20 %)
  2. Qüestionari (80 %)
 1.- Dossier 1r trimestre: 
  • Has de presentar un dossier amb els 16 jocs i activitats físiques realitzades durant el 1r trimestre. 
  • Per recordar aquests jocs pots consultar, a partir del setembre de 2019, el bloc: http://bpubill.blogspot.com/ 
  • Per a presentar-lo segueix el model i els criteris de presentació de dossiers que tenim a l’institut però, en comptes d’enquadernar-lo, envia-me’l per correu electrònic. 
  • Recorda que NO hi pot haver cap joc copiat d’internet. Si se’n presenta algun de copiat no es tindrà en compte a l’avaluació.
2.-  Qüestionari:
  • Còpia les preguntes següents i contesta-les àmpliament.
  • Recorda que NO hi pot haver cap text copiat literalment d'internet o de qualsevol altre lloc. La informació l'has d'elaborar i redactar amb les teves paraules.
  • Envia'm aquest qüestionari al meu correu electrònic
1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?

2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?

3.- Explica quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica? Posa 2 exemples de cada.

4.- a) Enumera, explica i descriu un plantejament d’escalfament que contingui 4 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport -m'has de dir a quin esport-.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.

5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general? Explica-ho i posa exemples.

6.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l –el dibuix l’has de fer tu, NO pot estar copiat d’internet-.

7.- Explica detalladament com hem fet els partits amb la indiaca (material, regles, puntuació...).

8.- Explica detalladament com hem jugat al touchball.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada