dilluns, 25 de maig del 2020

Projectes pel confinament -setmana del 25 de maig a l'1 de juny- (6): Jocs tradicionals

Intenció
Conèixer un joc de tauler romà, l'alquerc o duplum molendinum (segon) 

Context
A l'entrada de la setmana passada us explicava que amb la romanització les legions romanes i els comerciants van arribar a la península ibèrica i ens van aportar la seva cultura i forma de vida, i que molts dels jocs i diversions actuals són d'influència romana.
Els encantaven els jocs d'aposta, d'atzar i de tauler, i vèiem com sovint els gravaven directament damunt de lloses o teules a fi de disposar dels taulers de joc fixes. Fins i tot trobem alguns casos excepcionals on, en un costat de la llosa o maó hi graven un joc i, a l'altre costat, un altre. És el cas del maó que es va trobar al jaciment arqueològic romà de Mulva (Sevilla) on trobem en un costat un duplum molendinum o molí de nou i, a l'altre, el joc de l'alquerc: 

Duplum molendinum o molí de nou

Duplum molendinum (segon) o alquerc 
Proposta
La setmana passada vas construir un tauler de duplum molendinum, aquesta setmana et proposo que facis un segon duplum molendinum que s'ha popularitzat amb el nom d'alquerc.
Pots fer-lo damunt de qualsevol superfície: paper, cartolina, cartró, fusta, porexpan, marcat a terra, gravat damunt una rajola o llosa... I les fitxes de joc també poden ser de qualsevol material de l'entorn natural o domèstic. 
Un cop construït fes força partides!!!

Com es juga a l'alquerc?
Es dibuixa un tauler de joc com el que es veu a la imatge:  

 • És un joc entre dos rivals
 • Cada jugador té 12 fitxes -un d'un color o forma i l'altre d'un altre-
 • Per iniciar el joc es col·loquen les fitxes tal com es veu a la imatge anterior.
 • Les fitxes es mouen, per torn, alternativament.
 • Les fitxes es poden desplaçar en totes direccions -sempre que hi hagi una ratlla que ho permeti-.
 • L'objectiu del joc és eliminar totes les fitxes del contrari. 
 • Com s'eliminen? S'eliminen saltant per damunt de la fitxa contrària sempre que estigui buit l'espai o intersecció. Un cop saltem per damunt de la fitxa contrària es deixa la fitxa a la intersecció següent i s'aparta del tauler la fitxa per damunt la qual hem saltat -potser algú de vosaltres sap jugar a les dames i li recordarà aquest joc, en tot cas heu de pensar que les dames són molt posteriors al joc de l'alquerc-.
 • A la primera jugada sempre s'eliminarà la fitxa del contrari ja que si us fixeu en el tauler, la intersecció del mig és buida. Per tant, a qui li toqui fer la primera jugada sap que ha d'avançar una fitxa a aquest punt i, lògicament, el contrari saltarà per damunt i l'eliminarà.
 • Com en el joc de dames, si algú es despista i podent eliminar no ho fa, se li treu la fitxa del tauler.   
Aquí podeu veure alguns models de tauler amb diferents tipus de fitxa:

QUÈ HAURÀS D’ENVIAR?
 • Una fotografia del teu tauler de joc: alquerc
 • Una breu reflexió –màxim 5 línies- on expliquis què t’ha semblat el joc
 • Recorda: Envieu TOT en un fitxer adjunt al mateix correu –NO en google docs!-
A QUI HO HAS D’ENVIAR? 

DE LA TEVA PRODUCCIÓ ES VALORARÀ 
 • La presentació dins del termini establert
 • La coherent reflexió del què t’ha semblat el joc de l'alquerc
 • Que el teuler de joc estigui ben fet, atractiu, i que tingui totes les fitxes per a jugar
Pots trobar informació, entre d’altres, en aquest enllaç: 
 •  http://bieljoc.blogspot.com/search/label/Alquerc
Termini de presentació DIUMENGE 31 de maig a les 20:00

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada