dissabte, 1 de juliol del 2017

Feina estiu 2017


A continuació hi ha un llistat de preguntes que, a setembre, hauràs de presentar en un dossier, FET A MÀ. Recorda també que cal presentar el dossier de TOT EL CURS, incloent les explicacions, fetes per vosaltres a mà –no copiades d’internet-, dels jocs i les activitats dutes a terme al llarg del curs. Aquest dossier, junt amb els preguntes anteriors, s’ha de presentar correctament enquadernat, seguint els criteris adoptats pel centre. 
T’aconsello que consultis el bloc: http://bpubill.blogspot.com 
Aquestes activitats s’hauran de presentar el dia de l’examen. La nota de l’examen val un 80% i les activitats un 20%. 

L'examen de setembre es farà a partir d'aquests preguntes i activitats que aquí es proposen.1.- a) Què és la freqüència respiratòria?
     b) Quines són les fases de la respiració?
     c) Què entenem per capacitat respiratòria?
2.- a) Què és la freqüència cardíaca?
     b) Què és la pulsació?
3.- Quina és la diferència entre la resistència anaeròbia i l’aeròbica?
4.- a) Fes, explica i descriu un plantejament d’escalfament que contingui 2 exercicis generals en moviment; 4 exercicis de força i 4 més d’estiraments adaptats a un esport.
       b) Digues en cadascun els músculs que es treballen.
5.- En què es diferencia un escalfament específic d’un de general? Explica i posa exemples
6.- Prepara una bateria de 10 exercicis d’escalfament generals: fes el dibuix de cadascun i explica’l. Digues quin és el principal múscul que es treballa.
7.- Prepara una bateria de 5 exercicis d’escalfament específics i idonis per a preparar-se per a jugar a bàdminton: fes el dibuix de cadascun i explica’l.
8.- Explica detalladament com hem jugat al bàdminton (material, regles, puntuació...)
9.- Explica detalladament 8 jocs de l’època dels romans.
10.- Explica els jocs següents: beto, ouets, pilota assentada, barra, liaisons dangereuses i gallines-raboses-serps. En cada cas has de dir el nombre de jugadors, el material, el camp i explicar la dinàmica del joc.
11.-. Explica detalladament com hem jugat al beisbol (material, regles, puntuació...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada